Wij wilden graag ons zoontje laten dopen in de kerk van Pey.
Om ons goed voor te bereiden zijn we naar een voorbereidingsbijeenkomst geweest.
Deze bijeenkomst was informatief en gezellig.
Aan de hand van een aantal gebruiken en voorwerpen die bij de doop van toepassing zijn, werd het een en ander verhelderd.  We hebben gesproken over de betekenis van namen, het doopwater, de doopdoek, de zalving, het duifje, de doopkaars en het medaillonnetje.  Pastoor Mom legde alles heel duidelijk uit. Daarna hebben we de samenstelling van het doopboekje besproken.

25-april was het dan zo ver, de doopviering van Raf. Familie en kennissen hadden zich reeds in de kerk verzameld.  Wij als ouders, de peter en meter en de jongste aanwezigen mochten voor het altaar plaatsnemen. Daar stond alles al klaar. 
Doordat we het doopboekje in overleg met pastoor Mom hadden samengesteld, werd het een persoonlijke viering. De nichtjes werden er leuk bij betrokken, de peter en meter lazen een stukje voor, iemand zong een mooi en toepasselijk lied en fijne wensen voor Raf werden uitgesproken bij het Maria altaar.
Bij het ophangen van het duifje werd door een nichtje een zelfgemaakt gedicht voorgelezen.
Al deze dingen en de bijdrage van pastoor Mom zorgden ervoor dat het een mooie viering is geworden waar we nog graag aan terugdenken.

 
 
Anouk Urlings-van Wegberg, mama van Raf