Gebed voor de samenwerking
02-11-2011
 

De komende jaren zal onze parochie steeds nauwer gaan samenwerken met vijf buurparochies. Dat vraagt heel wat denk- vergader- en regelwerk. Zon proces kan alleen slagen, wanneer het door velen gedragen wordt ook in gebed. Wilt u onze parochiebesturen en pastores biddend nabij zijn? Misschien wel met het onderstaande gebed:

God,
leid ons op de weg
die toekomst biedt.
Vorm ons tot een gemeenschap
die trouw is aan haar eigenheid
en oprecht in haar zoeken naar eenheid.
Verlicht ons verstand
en verwarm ons hart,
opdat wij elkaar verstaan.
Dat wij reisgenoten mogen zijn,
die vreugde scheppen
in de Boodschap van Jezus.
Amen.

 
 

Andere nieuwsartikelen
Deelname aan kerkelijke Vieringen (27-05-2020)
Parochieblad De Trump (26-03-2020)
Programma Cluster 2020 (10-02-2020)
Clusteravond over een Zinvolle Film (09-02-2020)
OPGAVE MISINTENTIES !!!! (30-12-2018)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2020 Parochie Pey