Programma Cluster 2020
10-02-2020
 

Delen maakt rijk
 
Clusteractiviteiten 2020

Over het jaarthema
Waar mensen delen, daar wordt ons samen-leven en samen-geloven verrijkt.
De Clusterparochies presenteren een programma vol interessante en verrassende bijeenkomsten. U bent van harte welkom.

Bijeenkomst met jonge deelnemers aan de reis naar Auschwitz
Een groep leerlingen van het Connect-college bezocht in 2019 het Concentratiekamp Auschwitz. Het werd een indringende ontmoeting met de verschrikkingen van het verleden, maar ook een confrontatie met eigen gedachten en de ideeën van onze tijd.
Deze jongeren willen graag hun ervaringen delen. U bent welkom op dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur in het Connectcollege te Echt.
Contactpersoon is pastoor Rainer Kanke.

Bijeenkomst rond een zinvolle film
Begin 2020  verschijnt een nieuwe film “A hidden life”, naar het levensverhaal van Franz Jägerstätter. Deze Oostenrijkse boer weigerde om te vechten in het leger van Hitler, omdat hij geloofde in Christus. Hij werd terechtgesteld. Zijn leven roept de vraag op naar de persoonlijke verantwoordelijkheid die wij hebben.

U kunt deze film bezoeken op woensdag 11 maart om 20.15 uur

Royal Bioscoop Echt (U dient zelf een kaartje te kopen aan de kassa.

Het filmbezoek wordt voorbereid tijdens een bijeenkomst over het leven en de inspiratie van Franz Jägerstätter. Wij horen over de voorspellende droom die hij had, zijn eenvoudig en krachtig geloof en de trouw van zijn vrouw Franziska. Deze eerste avond wordt geleid door pastoor Bert Mom in de pastorie van Koningsbosch op

Voorbereidende avond voor belangstellenden op woensdag 4 maart

Pastorie Koningsbosch (Prinsenbaan 130) om 20.15 uur

Voor de voorbereidingsavond  van 4 maart is opgave gewenst.

Bijeenkomst rond muziek en levensvragen
Een bijeenkomst waarin musicus en diaken Gerard Sars vertelt over zijn muziek en de levensvragen die daarin doorklinken. Een muzikale reis vol inspiratie.

Zaal de Annendaal in Maria Hoop

Vrijdag 5 juni om 20.00 uur

Contactpersonen zijn Lia Bougie en Rijk Daatselaar

Het leven als een bedevaart

Jaarlijks gaat een groep parochianen op bedevaart naar Lourdes. De nieuwe korte Lourdesfilm wordt getoond en begeleidster Rosalina Lebioda vertelt over deze reizen.
Het tweede deel van de bijeenkomst wordt verzorgd door wandelpater Mattie Jeukens. Deze Franciscaan wandelt regelmatig met groepen in het spoor van Franciscus van Assisi. Hij zal ervaringen delen en vertellen over het leven als een reis. Wat heb je eigenlijk nodig? Wat en wie neem je mee? Wat doet een bedevaart met de pelgrim? Deze bijeenkomst vindt plaats op

zaterdag 22 augustus 2020 om 13.00 uur

in Zaal de Annendaal te Maria Hoop (bij de kerk).

Contactpersonen zijn Rosalina Lebioda en pastoor Bert.


Bijeenkomt rond verlies

Bij het leven hoort de ervaring van loslaten. Dat weet degene die verzorging nodig heeft, maar ook de familie van zieke of oudere. De novembermaand is bij uitstek de tijd van loslaten, rouwen en herdenken.
Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten wij elkaar rond vragen als “Hoe kun je rouw delen? (Hoe) kun je loslaten en verder gaan?” De begeleiding is in handen van Marie-Cecile Bonten-Lortije en Sabine Crooijmans, beiden geestelijk-verzorgsters van Zuijderland.

Dinsdag 20 oktober 2020 in Zorgcentrum de Egthe te Echt (restaurant de Plats).

Contactpersoon is Lia Bougie.


U bent van harte welkom bij deze activiteiten

Nadere informatie over deze bijeenkomsten kunt u t.z.t. vinden in de parochiebladen, de websites en de plaatselijke media.

Adresgegevens van de contactpersonen:

Past. Rainer Kanke 0475-481659  06-51591100
r.kanke@home.nl

Past. Bert Mom  0475-481428  06-10711759
     parochie.pey@planet.nl

Lia Bougie   0475-476534  06-57737822
     liabougie@kpnmail.nl

Rijk Daatselaar  0475-301627  06-57935577
     rijkdaatselaar@gmail.com

Rosalina Lebioda  0475-485966
     rosalindalebioda@gmail.com

Parochiewebsites  www.parochieecht.nl
     www.parochiepey.nl

De parochies van Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Pey en Sint Joost vormen één cluster en zijn op weg naar verdere samenwerking. Jaarlijks brengt een reeks ontmoetingsmomenten ons bijeen.

 
 

Andere nieuwsartikelen
Deelname aan kerkelijke Vieringen (27-05-2020)
Parochieblad De Trump (26-03-2020)
Programma Cluster 2020 (10-02-2020)
Clusteravond over een Zinvolle Film (09-02-2020)
OPGAVE MISINTENTIES !!!! (30-12-2018)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2020 Parochie Pey