OPGAVE MISINTENTIES !!!!
30-12-2018
 

Opgave van Misintenties

Vanaf januari 2019 kunt u Misintenties alleen nog opgeven via een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, Houtstraat 26 in Pey.

Vermeldt u s.v.p. duidelijk:
 De Misintentie
 De datum
 Uw naam en telefoonnummer

Met het verschuldigde bedrag in de enveloppe
 Doordeweekse Mis  9,00
 Weekend en feestdagen 19,50

Vanwege ziekte van onze medewerkster is het helaas niet langer mogelijk om persoonlijk de intenties aan te nemen, maar wanneer u de enveloppe tijdig bezorgt, met correcte vermelding, dan zorgen wij dat voor uw intenties gebeden wordt.


 
 

Andere nieuwsartikelen
Deelname aan kerkelijke Vieringen (27-05-2020)
Parochieblad De Trump (26-03-2020)
Programma Cluster 2020 (10-02-2020)
Clusteravond over een Zinvolle Film (09-02-2020)
OPGAVE MISINTENTIES !!!! (30-12-2018)
Jubileum: 150 jaar parochiekerk Pey (12-12-2011)
Gebed voor de samenwerking (02-11-2011)

        
 
 
2020 Parochie Pey