Untitled Document
 
Untitled Document
MenuHuwelijken
 
"Een tocht van duizend mijl
moet beginnen met een eerste stap" (Lao-Tse)

 

Het Christendom heeft wortels in de Joodse traditie. In het Jodendom is de zevende dag van de week een heilige dag. Op de zaterdag (sjabbat) wordt niet gewerkt, maar er wordt gebeden, gedankt, uitgerust en gevierd. De eerste Christenen namen de Joodse gebruiken over, zoals te lezen staat in de Bijbel:

FOTOPLAATSEN Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Al snel vierden de Christenen de achtste dag als heilige dag. Op die dag werd herdacht hoe Jezus zijn leven had gegeven aan het kruis, in het graf werd gelegd en weer opstond uit de doden.
Deze lichtende dag noemde men “zondag”. Zoals de zon schijnt na een donkere nacht, zo leidt Jezus ons naar het levenslicht.

Iedere zondag komen wij samen om ons door Jezus te laten leiden. We beluisteren de woorden van de Bijbel en delen het brood om Jezus te gedenken. De zondagviering begint op zaterdagavond, zodat we ook op de vooravond samenkomen. Die gelovige ontmoeting met de Heer noemen wij “Eucharistie”, een “goede gave”.

Tijdens de Eucharistieviering op zaterdagavond zingt doorgaans het dameskoor. Maandelijks is er een gezinsviering waarin het kinderkoor zingt.  Af en toe mogen wij ook een gastkoor verwelkomen, of een muziekkorps (fanfare, brassband, fluit- en trommelcorpsen, etc.).

De Eucharistieviering op zaterdagavond begint om 19.15 uur.
De reguliere Viering op zondagochtend is vervallen vanwege het wegvallen van de priesterassistenten.

 

        
 
 
2022 Parochie Pey