Untitled Document
 
Untitled Document
MenuHuwelijken
 
Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God begin en voleinding is.

 
 

 

2

 

Er bestaat een boekje met de titel “een land waar je de weg niet kent”. Deze titel geeft goed aan hoe het kan voelen wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare. Op zo een moment ben je niet alleen de ander kwijt, maar ook een deel van jezelf. Daarom is het van belang dat er op een goede manier afscheid genomen kan worden.

Met grote regelmaat vertellen de klokken van de kerk dat een medeparochiaan is overleden. De pastoor bezoekt na de melding van een overlijden de familie, om de uitvaart voor te bereiden. Vanuit de overtuiging dat ieder mensenleven een uniek geschenk van God is, wordt  vervolgens een persoonlijke afscheidsviering samengesteld. Het levensverhaal van de overledene wordt verteld en gelegd in het Grote Verhaal van ons geloof. Op de grens van het leven kijken we dankbaar terug, maar we delen ook de gelovige hoop dat de overledene leeft bij God.

Omdat woorden vaak tekortschieten, worden ook symbolen gebruikt. Zo wordt de overledene omringd met Licht van de Paaskaars. Het wijwater vertelt over de doop, waardoor God een verbond heeft gesloten met deze mens. De wierook die omhoog kringelt over de mens die opstijgt naar God.

Meestal wordt ook de Eucharistie gevierd: Het Heilig Brood wordt gebroken, om kracht van Godswege te ontvangen. Na de uitvaart wordt de overledene door de pastoor begeleid naar het kerkhof. Indien er een crematie plaatsvindt, dan gaat de uitvaartleider mee naar het crematorium.Af en toe kiest een familie voor een gebedsdienst in het crematorium, zonder voorafgaande kerkdienst. In dit geval kan er een beroep gedaan worden op de pastoor om hierin voor te gaan.

Vaak wordt op de avond vóór de uitvaart een vooravondviering gehouden. Dit kan een Mis zijn of een avondwake (indien er die avond geen Mis is in Pey). De avondwake wordt verzorgd door vrijwilligers die hiervoor zijn toegerust.

In de kerk wordt een kruisje opgehangen met de naam van de overledene, dat bij de eerste jaardienst aan de familie wordt meegegeven. Ook ontvangt de familie een uitnodiging voor de Allerzielenviering (rond 2 november) waarbij de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht in een stemmige viering.


God,
Gij die weet wat in mensen omgaat,
Gij die ons denken peilt
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat,
Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht
en niemand valt, of hij valt in uw handen
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.

 
 

        
 
 
2022 Parochie Pey