Untitled Document
 
Untitled Document
MenuHuwelijken
 
 

 

Geloven kan een feest zijn, dat beleven wij telkens weer tijdens de gezinsvieringen die regelmatig plaatsvinden in onze parochie. Tijdens deze vieringen is er vooral veel samenzang, omdat zingen alle generaties kaan verbinden.. De vieringen zijn meestal thematisch en vertalen de geloofsverhalen op een kindvriendelijke wijze. Kinderen lezen en zingen; de preek is afgestemd op de kinderen. De teksten zijn zo mooi, dat ze ook ouderen aanspreken. Een werkgroep Gezinsvieringen draagt zorg voor deze vieringen.

Een jaarlijks geloofsfeest is de Eerste Heilige Communie, welke in de regel op Hemelvaartdag plaatsvindt. Na een intensieve voorbereiding in school en in de kerk stroomt de kerk vol met prachtig geklede meisjes en jongens uit groep 4. Zij hebben tijdens de voorbereiding op een kindvriendelijke manier kennisgemaakt met het geloof. Tijdens de presentatieviering werden zij voorgesteld aan de parochie en na de Communie is er nog een dankviering. Ouders zijn nauw betrokken bij de voorbereiding, aangezien zij het boekje samenstellen en de kerk versieren. Het thema van de Eerste Communieviering wordt jaarlijks vastgesteld door de pastoor.

Kinderen in groep 8 kunnen het Heilig Vormsel ontvangen. Ook hieraan gaat een intensieve voorbereiding vooraf, waarbij zij in gesprek gaan met de pastoor die de klas bezoekt. De Vormelingen leren de geloofsverhalen kennen en komen gaandeweg op het spoor wat bedoeld wordt met een leven “in de Geest van Jezus”. 


 Een vriend is iemand die het lied van je hart kent
en het opnieuw kan zingen als jij de woorden vergeten bent.

 

        
 
 
2022 Parochie Pey