Untitled Document
 
Untitled Document
 

Jij bent niet zwaar …
je bent mijn broer, je bent mijn zus

In Canada staat voor een school een beeldje van een jongetje dat zijn broertje op de rug draagt. Het beeldje herinnert aan een tijd waarin er nog geen bussen reden. Een jongetje droeg zijn gehandicapt broertje iedere dag naar school, vele kilometers heen en weer terug.

Op een dag zag een voorbijganger het jongetje met zijn broertje op de rug en vroeg: Is hij niet te zwaar? Het jongetje antwoordde: “Hij is niet zwaar, hij is mijn broer!”

Een mensenleven begint met gedragen worden, negen maanden lang in de moederschoot. Daarna zijn er zorgende handen die je het leven indragen, voor je zorgen en voor je klaarstaan. Later leer je om zelf je handen te gebruiken en een ander te dragen met jouw liefde, je geloof en je goede zorgen. Uiteindelijk zullen er weer mensenhanden zijn die je dragen naar je laatste rustplaats.

Waar mensen elkaar dragen, omdat ze hart hebben voor elkaar, daar wordt de een geen last voor de ander.

Jij bent niet zwaar,
je bent mijn broer,
je bent mijn zus.

 

- Avondwakegroep

Wanneer op de vooravond van een uitvaart geen Mis gepland staat, dan verzorgen de leden van de avondwakegroep een gebedsviering. Zij bezoeken de familie van de overledene en stellen een persoonlijke avondwake samen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een serie boekjes, aangevuld met een persoonlijk inleidend woord en speciaal uitgezochte teksten. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van symbolen, zoals licht, het geknakte riet, etc.

 • Lia Bougie
 • Nol Versleijen
 • They Voorter
 • Miriam Voorter
 • Hein Hawinkels
 • Mirjam van Deuren-Evers
 • Coördinatoren: Thei Voorter (0475-483577) of Lia Bougie (tel. 0475-476534) 

- Collectanten

Tijdens de weekendvieringen en op feestdagen is een trouwe groep collectanten bereid om de gaven van de kerkgangers op te halen. Ook verzorgen zij de jaarlijkse kerktellingen in Pey voor het kerkelijk onderzoeksbureau Kaski.

 • Jack Grummer
 • Funs Laugs
 • André Schlangen
 • Coördinator: Jack Grummer, St. Joosterweg 31c, tel. 0475-410732

- Beheerders website

Deze website kwam tot stand dankzij het sympathieke aanbod van twee jonge parochianen, die met veel inzet en kennis hebben gewerkt aan dit visiteplaatje van de parochie.

- Herenkoor

Op  de eerste dinsdag van de maand zingt het herenkoor. Zij houden met veel toewijding de traditie van de Gregoriaanse gezangen in leven. Samen met het dameskoor zingen zij tijdens uitvaarten en op grote feestdagen. Dit koor repeteert iedere woensdag en staat onder leiding van dirigent-organist Jos Vanhommerig

- Dameskoor

Op zaterdag en het merendeel van de dinsdagen zingt het dameskoor. Zij zingen vooral Nederlandstalige Misgezangen en liederen. Samen met het herenkoor zingen zij tijdens uitvaarten en op grote feestdagen. Dit koor repeteert iedere woensdagavond en staat onder leiding van van dirigent-organist Jos Vanhommerig

- Aandacht voor kinderen

Knutselen rond feestdagen, lezen tijdens Palmpasen, Kerstmis en Huisdierenzegening.

 • José Golsteijn, tel. 0475-482860

- Poetsploeg

Het kerkgebouw is de trots van de parochie, maar het vraagt heel wat inzet om het gebouw zo mooi schoon te houden. Een groep vrijwilligsters poetst met grote trouw de kerk. Vanuit de gedachte dat vele handen licht werk maken, zoeken wij dringend naar aanvulling van de poetsploeg.

 • Lia Bougie, tel. 0475-476534

- Misdienaars en acolieten

Tijdens de Vieringen in de kerk hebben de misdienaars een belangrijke taak, want zij zorgen voor het goede verloop door de altaartafel klaar te maken, te bellen, etc. Ook zijn er enkele oudere assistenten die als acoliet regelmatig lezen in de kerk en Communie uitreiken.

* Lia Bougie, tel. 0475-476534 
* Aalmoezenier Mattie Schlangen

* Mirjam van Deuren-Evers, mirjam_van_deuren@msn.com

* Misdienaar Luna

- Rondom en in de kerk

Onbetaalbaar is de inzet van vrijwilligers die met grote deskundigheid klussen in en rondom de kerk verrichten.

 • Herman van Kempen. tel. 0475-483895
 • Bouwkundige kerkbestuur: Jack Janssen, tel. 06-55107617

- Kerkhofbeheer

Als een waardige rustplaats ligt rond de kerk de begraafplaats van onze parochie. Het beheer hiervan is in handen van Bèr Beckers, die aan de hand van het kerkhofreglement zorg draagt voor een waardig en verzorgd kerkhofbeheer.

 • Bèr Beckers, tel. 0475-482662

- Trumpbezorgers

Het parochieblad “de Trump” verschijnt iedere 4 weken en telt gemiddeld zo’n 16 pagina’s. In de Trump staat een bezinnend artikel van de pastoor, inspirerende en interessante artikelen, een kinderpagina, een korte beschrijving van dopen, huwelijken en overlijdens in de parochie, praktische informatie, etc. De abonnementsprijs is € 10,= per jaar. Een groep vrijwilligers bezorgt de Trump. Abonnees die ver buiten de parochie wonen kunnen ook een abonnement via de e-mail ontvangen.

 • Truus van Kempen-Leurs, tel. 0475-483895

- Bestellingen

In de kerk wordt de voorraad kaarsen, hosties en wijn keurig bijgehouden door Rosalinda Lebioda. Zij verzorgt de bestellingen en zorgt dat er altijd een reservevoorraad aanwezig is. Ook bestelt zij jaarlijks de Paaskaars.

 • Rosalinda Lebioda, tel. 0475-485966

- Werkgroep Mariakapel

De Mariakapel op het kerkhof wordt dagelijks bezocht door heel wat mensen, die komen voor een moment van gebed of rust. De werkgroep Mariakapel zorgt ervoor dat de kapel geopend en gesloten wordt. Maar ook houden zij de kapel schoon, vullen de kaarsen aan en zorgen voor een bloemetje.

 • Peter Peeters, tel. 0475-485875

- Werkgroep eerste communie

Ieder jaar is de Eerste Communie een hoogtepunt in het parochieleven. De pastoor en de leerkrachten zetten zich hiervoor in, samen met kinderen, ouders en de werkgroep eerste communie. Deze werkgroep zorgt dat niets vergeten wordt, verstuurt brieven, coördineert en helpt.

 • Chantal Verdult, tel. 06-48561773
 • Marina Puri, tel. 0475-486338
 • Nettie Schroder tel.0475-484263

- Werkgroep huwelijksvoorbereiding

De aanstaande bruidsparen uit de drie parochies van ons Cluster, komen naar één avond van gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.

 • Pastoor Bert Mom tel. 0475-481428

- Werkgroep doopvoorbereiding

De doopouders uit de drie parochies van ons Cluster, komen naar één avond van gezamenlijke doopvoorbereiding.

 • Pastoor Bert Mom tel. 0475-481428

 

        
 
 
2022 Parochie Pey