Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 

 

 

De parochies van Pey, Koningsbosch, Maria Hoop, Echt en Sint Joost vormen sinds 2015 een cluster, met een clusterbestuur, dat op weg in naar een federatie.

In iedere parochie zal een parochiecomité de plaatselijke activiteiten aansturen en initiëren.

Het cluster telt twee pastoors, die elk een eigen pastoraal gebied behartigen, terwijl zij elkaar aanvullen en ondersteunen waar die gewenst en gevraagd wordt. Pastoor Rainer Kanke behartigt het pastoraat in Echt en Sint Joost; pastoor Bert Mom in Pey, Koningsbosch en Maria Hoop.

De parochies van Pey, Koningsbosch en Maria Hoop hebben de vieringen en activiteiten op elkaar afgestemd. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met de begintijden van de weekendvieringen. Verder zijn de weekvieringen verspreid over de verschillende parochies.

De Weekendvieringen zijn momenteel als volgt verdeeld  (met uitzondering van de vakantietijd en hoogfeesten):

  • Zaterdag: 18.00u Maria Hoop
  • Zaterdag: 19.15u Pey
  • Zondag: 09.30u Koningsbosch

Op de weekdagen zijn de vieringen als volgt:

  • Maandag: 19.00u Koningsbosch
  • Dinsdag: 19.00u Pey
  • Woensdag: 09.30u Maria Hoop
  • Vrijdag: 19.00u Pey

In de nabije toekomst zal de samenwerking nog verder geïntensiveerd worden. Gaandeweg zullen parochianen goed geïnformeerd worden, zodat het proces van samenwerking door velen gedragen zal worden.

Sinds 1 januari 2021 vormen de parochies van Pey, Koningsbosch, Maria Hoop, Echt en Sint Joost een Federatie. De parochies worden bestuurd door één kerkbestuur, terwijl de plaatselijke parochiecomités zorg dragen voor het pastoraat in de eigen geloofsgemeenschap.

Momenteel wordt er al op heel wat vlakken praktisch samengewerkt: boekjes van bijzondere vieringen rouleren, bezinnende artikelen verschijnen in alle parochiebladen, doop- en huwelijksvoorbereiding is interparochieel, dezelfde projecten voor Eerste Communie en Vormsel worden in alle drie de parochies gebruikt, etc. Bij het proces van samenwerking zal er steeds aandacht zijn voor de eigenheid van iedere geloofsgemeenschap, hoe groot of klein deze ook is.

Informatie over de parochie van Koningsbosch is te vinden onder “Wingerd” op de website www.koningsbosch.nl


De Kirk van Pej 

Aan de kirk van Pej höb ich mien hert verpandj
ein sjaoner kirk is t’r neet in Nederlandj.
D’r naeve en d’r in bön ich groat gewore
ónger dae sjoane spitse tore.
Mit mien vader en mien moder greudje ich dao op
van pestoar Cramer en van de köster, ome Harie,
kreeg ich ze waal éns op de kop.
Wie sjoan ’t woor mit wierouk en gewiedj water
besefdje ich pas later, väöle jaore later.
En es ich noe die kirk weer zeen
dènk ich aan det ónvergaeteleke “vreuger”
dao kan ich neet ómheen.

(gedicht van oud-parochiaan Sef van Wegberg, www.sefvanwegberg.nl)

        
 
 
2022 Parochie Pey