Untitled Document
 
Untitled Document

 

 

Van pastoraatgroep (2005-2015) naar parochiecomité

Vanaf 1 juni 2015 maakt onze parochie deel uit van een cluster. Er is één kerkbestuur voor Pey, Koningsbosch, Maria Hoop, Echt en Sint Joost. Daarnaast is er in elke parochie een parochiecomité, dat bepaalt welke activiteiten ter plekke nodig en gewenst zijn. In onze parochie ging het parochiecomité op 15 juni van start. Een groep geïnteresseerde en betrokken parochianen kwam samen. Er volgde een geanimeerd gesprek over verschillende onderwerpen, zoals aandacht voor verschillende (leeftijds)groepen, samenwerking met verenigingen en scholen, de wijkcontactpersonen, enz. Er werd de basis gelegd voor een jaarprogramma, waarop de vaste momenten staan. Maar ook is gekeken naar nieuwe activiteiten, zo zal een meer uitgebreide vormselvoorbereiding zijn, waarbij ook de ouders betrokken worden. Er wordt gedacht over een activiteit rond Maria Tenhemelopneming, waarbij tijdens een wandeling de kroedwusj wordt samengesteld. Er zal een viering zijn voor examenkandidaten en een dankviering nadien. Er zal een lezing zijn in het kader van het Heilig Jaar en er zal regelmatig koffie gedronken worden na de Mis.

Ook zal het parochiecomité zich sterk maken voor verdieping en verbreding van de deelname aan de parochiebijdrage. Het parochiecomité is verder een belangrijk klankbord voor het clusterbestuur.

“Kom, leg je handen in de mijne.
Laat ons opstaan en doorgaan, er is nog veel te doen!”

 

        
 
 
2022 Parochie Pey