Untitled Document
 
Untitled Document

 

 

De bisschop van Roermond benoemde in juli 2005 een nieuwe pastoor voor de parochies van Pey, Koningsbosch en Maria Hoop. Inmiddels vormen deze parochies - samen met Echt en Sint Joost - een federatie. De pastorale werkzaamheden zijn verdeeld tussen pastoor Rainer Kanke (Echt en Sint Joost) en pastoor Bert Mom (Pey, Koningsbosch en Maria Hoop).

Pastoor Bert Mom is moderator (voorzitter kerkbestuur) in de oneven jaren, pastoor Kanke in de even jaren. 

Pastoor Bert Mom

BERTMOM Pastoor Bert werd in 1966 geboren in Heerlen en groeide op in Treebeek. Na de middelbare school volgde hij de theologische opleiding aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, met een pastorale stage in Udenhout. In 1994 behaalde hij het doctoraal examen Pastoraaltheologie, met als specialisatie liturgie en kerkopbouw. De doctoraalscriptie draagt als titel: “Om maar eens dicht bij huis te blijven … een interdisciplinair onderzoek naar aard en wezen van huisliturgie.” In 1994 werd hij door Bisschop Huub Ernst benoemd als pastoraal werker in de parochies Heilig Hart, Onze Lieve Vrouw van Fatima en Sint Joseph te Roosendaal. Naast het pastoraat van nabijheid kreeg hij als taak om de volwassenencatechese te ontwikkelen. Bert werd tot diaken gewijd in de Heilig Hartkerk te Roosendaal, om datzelfde jaar in de Michaëlkerk te Breda de priesterwijding te ontvangen uit handen van Bisschop Martinus Muskens. In 2001 volgde de benoeming tot pastoor in vijf parochies in de Zuid Westhoek van Brabant: Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen en Putte, welke in 2003 fuseerden tot één parochie. In het jaar 2005 benoemde Bisschop Frans Wiertz hem tot pastoor in de parochies van Pey, Koningsbosch en Maria Hoop. Samen met parochianen streeft hij naar geloofsgemeenschappen die door velen gedragen worden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal nieuwe werkgroepen, maar ook in intensievere contacten met verenigingen. Tijdens zijn installatie als pastoor verwees hij naar een Chinees spreekwoord: “Je hoort eerder het vallen van één boom, dan het groeien van een heel bos.” Zo zoekt hij met vele parochianen naar nieuwe wegen om een vitale en uitnodigende geloofsgemeenschap te vormen in Pey, Koningsbosch en Maria Hoop. En in samenwerking met pastoor Kanke tevens in Echt en Sint Joost. Vanuit het toekomstgerichte geloof van de Bijbelse profeet Jesaja: “Er gaat iets nieuws beginnen … het is al begonnen … zie je het niet?”In dankbare herinnering

Emerituspastoor Jan Geurts z.g.

JANGEURTS Pastoor Geurts was vele jaren assistent, tot hij wegens ziekte moest stoppen. Op Christus Koning 26 november 2017 is hij overleden. 


Pater van der Meer z.g.

VANDERMEER Pater van der Meer s.j. was vele jaren assistent., tot hij verhuisde naar Nijmegen. Hij overleed op 5 januari 2021.


 

        
 
 
2022 Parochie Pey