Untitled Document
 
Untitled Document

 

 

Eén Federatiebestuur

Er is één gezamenlijk kerkbestuur voor de parochies van onze Federatie. De bestuursleden zijn afkomstig uit de verschillende parochies, maar werden benoemd voor de gehele federatie. Momenteel is de samenstelling als volgt:

Ferry Claessens 

Rijk Daatselaar   

Jack Grummer (vicevoorzitter 2021)

Rainer Kanke (moderator/voorzitter even jaren)

Harrie Linssen

André van Lümig (penningmeester)

Bert Mom (moderator/voorzitter oneven jaren)

Daniëlle Royakkers-von Krüchten

Ger Zegers (secretaris) 

Secretariaat van het Clusterbestuur

Vrijthof 21
6101 AM Echt 
gerzegers@telfortglasvezel.nl 

Twee pastoors

De pastorale zorg is toevertrouwd aan beide pastoors. Zij hebben regelmatig een teamoverleg en stemmen beleid en activiteiten op elkaar af. Ook vervangen zij elkaar tijdens afwezigheid.
Iedere pastoor heeft een parochiegebied waarin hij de dagelijkse pastorale zorg behartigt:
Pastoor Kanke: Echt en Sint Joost
Pastoor Mom: Koningsbosch, Maria Hoop en Pey
Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van het federatiebestuur.
Pastoor Kanke is moderator in de even jaren
en pastoor Mom in de oneven jaren.

Contactgegevens van uw pastoors:

Pastoor Rainer Kanke
Vrijthof 21, 6101 AM Echt
T. 0475 – 481659
M. 06 – 51591100
E. r.kanke@home.nl

Pastoor Bert Mom
Houtstraat 26, 6102 BJ Pey
T. 0475 – 481428
M. 06 – 10711759
E. parochie.pey@planet.nl


Vijf parochiecomités

In elke parochie is er een parochiecomité, dat ter plekke zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en voor nieuwe initiatieven. Het parochiecomité is een belangrijke schakel tussen bestuur, vrijwilligers, pastoor en parochianen. Hier worden de mouwen opgestroopt en plaatselijke activiteiten aangestuurd.

 

        
 
 
2022 Parochie Pey