2 De Parochiekerk | 1 De Mariakapel | 1 Het kerkorgel
 
 

Het visiteplaatje van de parochie is uiteraard de kerk van Pey, die hoog uittorent boven de huizen en zo een vast herkenningspunt is.

In het jaar werd de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen opgericht, bij Koninklijk besluit van 1859. Er werd een begin gemaakt met de bouw van een parochiekerk, welke ontworpen werd door de bekende architect Pierre Cuypers. Op 10 december 1861 werd de kerk ingezegend door de toenmalige bisschop van Roermond mgr. Paredis.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd de kerk uitgebreid met een linker en rechter transept. De donkere oorlogsjaren lieten ook in Pey hun sporen na, want tijdens de laatste dagen van de tweede wereldoorlog werd de karakteristieke kerktoren vernield. Er werd een noodkapje op de toren aangebracht, totdat in 1986 de huidige spits boven over de toren geplaatst kon worden.

Eind jaren negentig is de kerk grondig gerestaureerd en werd een tien jaren onderhoudsplan opgestart, waardoor de kerk in 2007 volledig opgeknapt was.

 
Hierboven de geörienteerde, neogotische, driebeukige kruisvormige basiliek met driezijdig gesloten koor en een westtoren van drie geledingen met ingesnoerde spits en hoektorentjes.
 
Luchtopname kerk van Pey met midden boven de eerste lokalen van de patriciusschool.
 
Zijaanzicht van de kerk, welke omringd wordt door de begraafplaats.
 
Ingang van de kerk met zicht op het orgel.
 
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven en bevat een neogotisch hoofdaltaar, afkomstig uit de Nieuwenhofkapel te Maastricht. (geplaatst in 1982).
 
 
Een impressie van de glas-in-loodramen
 
 

Kerk met oorlogsschade. In de oorlogsdagen van 1944-'45 lag de kerk gedurende ongeveer 4 maanden in de vuurlinie. In december 1944 kreeg ze enige voltreffers. Op de dag van de bevrijding, 28 januari 1945, ontwikkelde zich om de kerk heen een heftig tankgevecht en daarbij kreeg de kerk nog belangrijke schade. Op het laatste ogenblik verloor zij haar torenspits.


 

Het interieur weerspiegelt activiteit

In de rechterzijbeuk van de kerk staan enkele recente aanwisten in het kerkinterieur. Een bord met kruisje nodigt uit om de overledenen te gedenken. Tijdens de avondwake wordt een kruisje met de naam van de overledene naar het gedachtenisbord gebracht, waar het een jaar lang bewaard wordt. Tijdens de eerste jaardienst mag de familie het kruisje meer naar huis nemen.

In de rechterzijbeuk staat ook een bord met duifjes, welke tijdens de doopvieringen hier worden opgehangen. Ouders beschilderen of beplakken een duifje en schrijven er de naam van hun kindje op. De duifjes blijven hier hangen tot Maria Lichtmis (begin februari), wanneer er een viering is rond alle dopelingen van het afgelopen jaar, gevolgd door een gezellige ontmoeting. De duifjes worden dan meegegeven aan de ouders.

In de kerk staat een zevenarmige kandelaar, welke gesmeed werd door medeparochianen en gebruikt wordt tijdens avondwaken, vormselvieringen en de Pinksterviering.

 
 

Het in 1931 door Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) geplaatste orgel werd in 1958 door deze gewijzigd.

Hoofdwerk

 • Bourdon 16’
 • Prestant 8’
 • Bourdon 8’
 • Octaaf 4’
 • Fluit 4’
 • Mixtuur III

Positief

 • Fluitprestant 8’
 • Gamba 8’
 • Holpijp 8’
 • Fugara 4’
 • Kwint 2 2/3’
 • Woudfluit 2’

Pedaal

 • Subbas 16’
 • Gedektbas 8’
 

        
 
 
2021 Parochie Pey