Untitled Document
 
Untitled Document
 
 

 

Franciscusgroep

In 2014 stopte de Vincentiusvereniging met haar werkzaamheden voor zieken en ouderen in de parochie.

In hetzelfde jaar startte een Franciscusgroep, die zich inzet voor mensen in financiële en geestelijke nood. De leden van deze groep helpen mensen om hun hulpvraag bij de juiste hulpverlenende instanties in te dienen.Een hulpvraag kan ingediend worden via de pastoor van de betreffende parochie (pastoor Kanke in Echt en Sint Joost; pastoor Mom in Pey, Koningsbosch en Maria Hoop).

De Franciscusgroep is samengesteld uit deskundige vrijwilligers, die vanuit hun werkervaring en levenservaring mensen in nood bij willen staan.  


Sint Vincentius

De naam van de vereniging” is afgeleid van de heilige Vincence à Paulo. Vincentius werd op 24 april 1581 in Dax (Cascogne) ten zuiden van Bordeaux in Frankrijk geboren. Zijn ouders waren arme eenvoudige mensen van boerenafkomst. Reeds op vroege leeftijd had hij een voorliefde voor de armen. Hij was eerst schapenhoeder, studeerde toen theologie, raakte na zijn priesterwijding (hij was pas 19 jaar) in gevangenschap door de Turken. Hij werd als slaaf behandeld, bekeerde zijn meester en vluchtte met hem naar Rome en Frankrijk. Eerst was hij pastoor in Clichy nabij Parijs en werd kort daarop hoofdaalmoezenier van de galeislaven. Zijn naastenliefde is niet te tellen: zorg voor de vondelingen,bevrijding van de christenslaven, jongens en meisjes die in gevaar verkeerden,  galeislaven, gevallen vrouwen, krankzinnigen, bedelaars, zieke pelgrims.

Hij oefende een grote invloed uit als raadsman in gewetenszaken van de koning, maar bleef steeds zachtmoedig, nederig en arm. Vincentius stichtte de Congregatie van de Lazaristen (priesters van de Missie), die zich ook aan het werk van de volksmissie wijdde. Tijdens de bloedige opstand tegen de absolute heerschappij van de koning, verzorgde Vincentius in St. Lazare de vluchtelingen uit de provincies met veldkeukens en veldhospitalen. Zo was hij in staat om een groot deel van de bevolking van de hongerdood te redden. Naar hem is de St.Vincentiusvereniging genoemd. Op 27 september 1660 is hij te Parijs gestorven en daar begraven in het klooster van de H. Lazarus.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey