3
LEZEN: 'kerk-zijn tijdens het coronavirus'
 
   Actueel
    1 Jaarprogramma
    1 Ter bezinning
    3 Video's
 
   Informatie
    3 Kerkbijdrage
    3 Tarieven
    3 Kerkhofreglement (pdf)
    3 Privacyverklaring (pdf)
 
   Achtergrond
    2 Geschiedenis
    1 Visie
    3 Pastoor Cramer
 
 
 
 

Welkom op de website van parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt.

Graag willen wij onszelf voorstellen en informatie bieden over het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap.

In Midden-Limburg vormen de dorpskernen Pey, de Slek, Schilberg en ’t Hingen, samen "Groot Pey". In de dorpskernen wordt gewerkt en gezorgd; maar mensen weten ook hoe zij kunnen ontspannen en genieten van het leven. Talrijke verenigingen weerspiegelen de onderlinge band. 

In dit geheel heeft ook de rooms-katholieke parochie een eigen plaats en functie. Binnen de muren van het kerkgebouw wordt er gebeden en gezongen, met aandacht voor jong en oud. De ene keer komen wij samen om het leven te vieren, een andere keer om kracht te zoeken. Maar de parochie stopt niet bij de deur van de kerk. Ook op andere plaatsen en momenten proberen wij aanwezig te zijn. De goede verstandhouding met vele verenigingen wordt gekoesterd, als ook de band met de basisscholen. Er is aandacht voor wat ons gezamenlijk ter harte gaat, maar ook voor wat de individuele mens bezighoudt.

Graag willen wij u iets laten proeven van de eigenheid van onze parochie, door onszelf op deze website aan u voor te stellen.

Inschrijving Kamer van Koophandel parochie OLV Onbevlekt Ontvangen Pey-Echt: 74876813  RSIN 0026766801

 

 
3
Laaste nieuws
  Aangepast Misaanbod december 2021 (01-12-2021)
   
3
Volgende viering/activiteit
  Zaterdag 09-07-2022 Huwelijk in Maria Hoop (Kerk van Maria Hoop)
   
3
De Trump (klik om te bekijken)

 

        
 
 
2021 Parochie Pey