Tarieven 2018 
 

De Trump
Abonnement op parochieblad “De Trump” - € 8,00

H. Missen
Misintentie dinsdag en vrijdag - € 8,00
Misintentie zaterdag  - €  19,50
Jubileummis/missen verenigingen (excl. Zangkoor) - € 57,50
Kosten zangkoor bij uitvaart/huwelijk/bijz.missen - € 28,00
* Huwelijks-/begrafenismis  - € 420,00
Jubileummis buiten regulerende tijd  - € 250,00
Vooravondmis of avondwake - € 25,00
Nadiensten ้n zeswekendienst afhankelijk van de dag in de week
Begeleiding naar crematorium of naar andere begraafplaats - € 55,00
* Begeleiding naar crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst - € 420,00
* Avondwake zonder daaropvolgende begrafenis - € 160,00

* Gratis indien gedurende minstens 4 voorafgaande aaneengesloten jaren de minimum kerkbijdrage per jaar is betaald.

Kerkbijdrage
Minimum per jaar - € 96,00
of per maand - € 8,00

Tarieven kerkhof
Huur/Onderhoud kindergraf per jaar - € 27,50
Huur/Onderhoud “enkel” graf per jaar - € 40,00
Huur/Onderhoud “enkel” graf (20 jaar) - € 800,00
Huur/Onderhoud “dubbel” graf per jaar - € 60,00
Huur urnenplaats in urnenmuur (20 jaar) - € 1.125,00
Ruimingskosten graf “enkel” - € 210,00
Ruimingskosten “dubbel”graf - € 420,00
Uitstrooien urn in bestaand graf - € 250,00
Kosten naamplaatje - € 5,50


Stichtingen (minimaal 5 en maximaal 20 jaar)
Gestichte H.Mis door de week (5 jaar) - € 40,00
Gestichte H.Mis door de week (10 jaar) - € 80,00
Gestichte H.Mis door de week (20 jaar) € 160,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag (5 jaar) € 97,50
Gestichte Eucharistieviering zaterdag (10 jaar)
 € 195,00
Gestichte Eucharistieviering zaterdag ( 20 jaar) € 390,00

Zie voor het rekeningnummer van de Parochie het onderdeel contact.